Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

DO-1 Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe (PDF)

DO-1 Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe (DOC)

DO-2 Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe (PDF)

DO-2 Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe (DOC)

DO-3 Deklaracja - domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF)

DO-3 Deklaracja - domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (DOC)

 

Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Kmiecik
Czas wytworzenia: 2016-08-01 08:57:07
Czas publikacji: 2016-08-01 09:01:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak