ZAWIADOMIENIE Z PROŚBĄ O WYKONANIE OBOWIĄZKU 

 
 

ZAWIADOMIENIE Z PROŚBĄ O WYKONANIE OBOWIĄZKUDziałając na podstawie art. 30 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 446) w związku z nałożonym obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) Burmistrz Miasta Przedborza zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji:
1) zbiorników bezodpływowych
2) przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Mając na uwadze powyższe, w celu zaktualizowania ewidencji zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przedbórz, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o niezwłoczne wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego lub przekazanie sołtysowi w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu pok. Nr 7, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu lub u sołtysów.

Do pobrania:
1.    Formularz zgłoszeniowy

 
Liczba odwiedzin : 339
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Grygiel
Czas wytworzenia: 2016-10-11 11:09:29
Czas publikacji: 2016-10-11 11:11:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak