Informacja z otwarcia ofert 

 

 

Przedbórz, dn. 02.03.2018 r.

Znak sprawy: IRŚ.271.1.3.2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz z podziałem na części"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Treść: Informacja z otwarcia ofert

 

Liczba odwiedzin : 78
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Jędrzejczyk
Czas wytworzenia: 2018-03-02 13:03:15
Czas publikacji: 2018-03-02 13:03:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak