Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Przedbórz, dn. 06.03.2018 r.

Znak sprawy: IRŚ.271.1.4.2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu” realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku  przy ul. Trytwa w Przedborzu”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Treść: Ogłoszenie o zamówieniu

Pozostałe informacje na stronie internetowej:  przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo  

 

Liczba odwiedzin : 127
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Grygiel
Czas wytworzenia: 2018-03-06 14:36:30
Czas publikacji: 2018-03-06 14:36:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak