Zaproszenie do składania ofert 

 

 

Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97 - 570 Przedbórz zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego , dotyczącej części I - budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części, realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej".

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

 

Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Francuz
Czas wytworzenia: 2018-03-07 13:49:45
Czas publikacji: 2018-03-07 13:49:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak