Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Przedbórz  

 
 
Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Arendarska
Czas wytworzenia: 2018-08-23 15:55:28
Czas publikacji: 2018-08-23 15:55:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak