Ogłoszenie o zamówieniu 

 
 

Przedbórz, dn. 12.09.2018 r.

Znak sprawy: IRŚ . 271.1.14 . 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służqce do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową w miejscowości Nosalewice" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice".

Do pobrania:

treść ogłoszenia

 
Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Grygiel
Czas wytworzenia: 2018-09-12 12:19:01
Czas publikacji: 2018-09-12 12:19:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak