Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 

 
 

OGŁOSZENIE NR.OG.2110.1.2019

BURMISTRZ MIASTA PRZEDBORZA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


ds. księgowości budżetowej

w Referacie Finansowo-Budżetowym

w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

 

Do pobrania:

treść ogłoszenia

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności i korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

oświadczenie kandydata stwierdzające, iż stan zdrowia kandydata pozwala na jego zatrudnienie na danym stanowisku

oświadczenie o sposobie odbioru dokumentów po zakończonym naborze

oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wzór oświadczenia i klauzuli informacyjnej

 
Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Miłosz Naczyński
Czas wytworzenia: 2019-01-10 12:44:01
Czas publikacji: 2019-01-10 12:44:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak