Zarządzenie Nr 37/08 

 
 

Zarządzenie Nr 37/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Przedbórz i Góry Suche w Gminie Przedbórz".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Antoni Auguścik - Przewodniczący

2. Artur Koski - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Magdalena Duńska - Członek

5. Łukasz Margielewski - Członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Przedbórz i Góry Suche w Gminie Przedbórz ".

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 770
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-25 12:28:34
Czas publikacji: 2008-07-25 12:28:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak