Regulamin organizacyjny 

 
 

 Zarządzenie Nr 30/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Określić Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przedborzu stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 49/06 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 września 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu zmienione zarządzeniami:

• Nr 73/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

• Nr 15/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

• Nr 24/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin organizacyjny >>

Załączniki do regulaminu >>


 

Zarządzenie Nr 54a/2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 42/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 110/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 164/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

 

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 


 

 

Liczba odwiedzin : 5705
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Janosik
Czas wytworzenia: 2007-07-10 13:14:11
Czas publikacji: 2016-10-24 09:14:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak