Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.7.2017) z dnia 18.07.2017

2017-07-18 14:39:37
Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2017-07-17 12:47:42
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2017-07-13 12:40:53
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-07-11 15:17:03
Ogłoszenie o naborze na animatora czasu wolnego w ramach projektu pn.: „Przedbórz zaprasza - zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne nad zalewem”

2017-07-05 15:31:05
Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

2017-06-30 11:23:05
Ogłoszenie

2017-06-28 12:05:25
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich

2017-06-23 08:48:52
Informacja o zmianie terminu sesji RM

2017-06-22 15:27:05
Modyfikacja do zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4

2017-06-21 10:05:39