Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-11-14 15:06:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

2018-11-14 13:32:15
Ogłoszenie

2018-11-09 14:04:48
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.1.2018) z dnia 07.11.2018

2018-11-07 14:30:06
Zawiadomienie o LII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-11-07 10:43:27
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-11-07 10:42:29
Zaproszenie na uroczystość upamiętniającą 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości

2018-11-05 14:28:39
Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych

2018-11-02 14:05:58
Zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii

2018-10-31 11:28:07
Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary

2018-10-19 14:00:57
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.1.2018) z dnia 11.10.2018

2018-10-11 13:51:18
Zawiadomienie o zmianie godziny LI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-10-05 10:55:07
Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-10-04 12:53:47
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-10-04 12:52:38
Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

2018-10-04 09:15:16
Komunikat

2018-10-02 11:42:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2018-09-28 13:47:31
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich

2018-09-25 15:13:25
INFORMACJA O TERMINIE L SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

2018-09-20 14:56:18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU

2018-09-20 08:45:27
Zawiadomienie o XLX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-09-13 15:19:27
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-09-13 15:18:24
Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

2018-09-12 09:39:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

2018-08-29 11:40:51
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Przedbórz

2018-08-23 15:55:28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.9.2018) z dnia 09-08.2018

2018-08-09 09:21:26
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-08-06 14:27:51
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2018) z dnia 06.08.2018

2018-08-06 13:44:53
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-07-30 12:06:39
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-07-30 11:27:25
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2018) z dnia 25.07.2018

2018-07-26 12:11:11
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.9.2018) z dnia 25.07.2018

2018-07-26 12:08:58
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.8.2018) z dnia 25.07.2018

2018-07-26 10:54:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na obszarze Gminy Przedbórz

2018-07-23 11:42:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

2018-07-04 09:42:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2018-07-04 09:40:16
Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2018-07-03 13:09:29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-02 13:32:16
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.9.2018) z dnia 29.06.2018

2018-07-02 12:12:19
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.8.2018) z dnia 26.06.2018

2018-06-26 14:03:09