Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O TERMINIE L SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

2018-09-20 14:56:18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU

2018-09-20 08:45:27
Zawiadomienie o XLX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-09-13 15:19:27
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-09-13 15:18:24
Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

2018-09-12 09:39:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

2018-08-29 11:40:51
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Przedbórz

2018-08-23 15:55:28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.9.2018) z dnia 09-08.2018

2018-08-09 09:21:26
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-08-06 14:27:51
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2018) z dnia 06.08.2018

2018-08-06 13:44:53
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-07-30 12:06:39
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-07-30 11:27:25
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2018) z dnia 25.07.2018

2018-07-26 12:11:11
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.9.2018) z dnia 25.07.2018

2018-07-26 12:08:58
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.8.2018) z dnia 25.07.2018

2018-07-26 10:54:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na obszarze Gminy Przedbórz

2018-07-23 11:42:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

2018-07-04 09:42:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2018-07-04 09:40:16
Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2018-07-03 13:09:29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-02 13:32:16
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.9.2018) z dnia 29.06.2018

2018-07-02 12:12:19
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.8.2018) z dnia 26.06.2018

2018-06-26 14:03:09
Ogłoszenie o naborze na animatora czasu wolnego

2018-06-22 13:55:50
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.8.2018) z dnia 22.06.2018

2018-06-22 13:14:24
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.7.2018) z dnia 21.06.2018

2018-06-21 15:17:04
Ostrzeżenie meteorologiczne 21-06-2018 - burze z gradem

2018-06-21 10:41:54
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.5.2018) z dnia 18.06.2018

2018-06-19 14:52:01
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-06-13 14:37:18
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-06-13 14:35:29
Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego - realizacja inwestycji drogowej

2018-06-12 13:25:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2018-06-12 10:04:49
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.7.2018) z dnia 11.06.2018

2018-06-11 10:11:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

2018-06-11 08:45:24
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-06-07 12:43:20
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2018) z dnia 01.06.2018

2018-06-01 10:39:02
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.5.2018) z dnia 30.05.2018

2018-05-30 12:37:24
Zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-05-28 10:16:30
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.3.2018) z dnia 25.05.2018

2018-05-25 10:57:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2018-05-23 11:02:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2018-05-23 11:01:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2018-05-23 10:59:34
Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-05-22 15:25:17
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2018-05-22 15:23:21
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

2018-05-21 14:24:18
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.4.2018) z dnia 21.05.2018

2018-05-21 09:49:43
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

2018-05-16 08:42:54
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z odpowiedzią

2018-05-14 14:22:36
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.3.2018) z dnia 10.05.2018

2018-05-10 12:12:39
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

2018-05-07 16:04:40
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.5.2018) z dnia 07.05.2018

2018-05-07 09:11:48