Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2017)

2017-06-02 10:10:08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-05-17 09:32:15
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.5.2017) z dnia 04.05.2017

2017-05-04 15:29:06
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.5.2017) z dnia 19.04.2017

2017-04-19 15:23:12
Modyfikacja do zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

2017-04-12 13:36:57
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2017) z dnia 11.04.2017

2017-04-11 14:22:04
Informacja o ogłoszeniu Lidera projektu postępowania na zadanie Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa. Wspólny przetarg dla gminy Sulejów, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno

2017-04-05 13:38:03
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.4.2017)

2017-04-05 13:09:48
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz

2017-04-03 12:24:17
Informacja o udzielonych w 2016 r. dotacjach celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

2017-04-03 11:05:16