Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Przedbórz na rok 2019

2019-01-30 11:57:41
Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.1.2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza

2019-01-18 13:14:12
Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.12.2018/2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 18.01.2019r.

2019-01-18 11:55:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178 obręb Żeleźnica, gm. Przedbórz

2019-01-18 09:39:41
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz

2019-01-17 11:56:31
INFORMACJA O ODWOŁANIU POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ZWOŁANEJ NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2019 R.

2019-01-11 12:59:32
Komunikat o posiedzeniu Komisji Skarg, wniosków i petycji

2019-01-10 07:33:16
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Przedbórz na rok 2019

2019-01-09 15:33:59
OGŁOSZENIE - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

2019-01-08 15:15:38
Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej - 2019 rok

2019-01-07 14:04:00