Kontrole Zewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Przedborzu 

 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Przedborzu:

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - w zakresie finansowania inwestycji w latach 1999-2002 r. oraz wykonania budżetu.

Okres kontroli: 13 stycznia- 25 sierpnia 2003 r.

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi - w zakresie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Okres kontroli: 12 lipca -15 września 2004 r.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomsku - w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Okres kontroli: 4 października- 12 października 2004 r.

4. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim – w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Okres kontroli: 14 październik 2004 r.

5. Łódzki Urząd Wojewódzki Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim - w zakresie prawidłowości wykonywania przepisów ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Okres kontroli 23.06.2005r.

6. Łódzki Urząd Wojewódzki Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim - w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego oraz kompletowania dokumentacji zbiorowej i prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych. 

Okres kontroli 23.06.2005r.

7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi - w zakresie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Okres kontroli: 21 lipca - 5 września 2008 roku

8. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi - w zakresie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Okres kontroli: 10 września - 19 października  2012 roku

Protokół kontroli

Wystąpienie i wnioski pokontrolne

9. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - Realizacja inwestycji w Gminie Przedbórz w latach 2010-2014 r.

Wystąpienie pokontrolne

10. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi - w zakresie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Okres kontroli: 18 kwietnia - 22 czerwca  2016 roku

Protokół kontroli

Wniski pokontrolne

11. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień pokontrolnych, skierowanych po kontroli P/14/094 pn. ,,Realizacja inwestycji gminnych na terenie województwa łódzkiego."

Wystąpienie pokontrolne

12. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - Lokalne formy ochrony przyrody

Wystąpienie pokontrolne

 

Liczba odwiedzin : 8866
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Janosik
Czas wytworzenia: 2004-12-14 09:20:51
Czas publikacji: 2018-01-11 15:19:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak