Uchwały 

 
 

Uchwała nr I/01/02 Rady Miejskiej w Przedborzuz dnia 2002-11-18

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1. Na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Przedborzu został wybrany radny Bielecki Ryszard.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad Radny Jerzy Wuszt

***************************************************

Uchwała nr I/02/02 Rady Miejskiej w Przedborzuz dnia 2002-11-18

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdza się, że Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Przedborzu został wybrany radny Magdziarz Wojciech. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

***************************************************

Uchwała nr I/03/02Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 2002-11-18

w sprawie: odwołania Sekretarza Miasta Przedborza


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Przedborza, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Odwołuje się Pana Józefa Krawczyka z dniem 18 listopada 2002 roku ze stanowiska Sekretarza Miasta Przedborza. Odwołanie to jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki
***************************************************

Uchwała nr I/04/02 Rady Miejskiej w Przedborzuz dnia 2002-11-18

w sprawie: powołania Sekretarza Miasta Przedborza


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Przedborza, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Marię Szwed na stanowisko Sekretarza Miasta Przedborza. Zatrudnienie nastepuje w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

 

Liczba odwiedzin : 1307
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-01-25 12:22:45
Czas publikacji: 2005-01-25 12:22:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak