Zarządzenie nr 13/2004 z dnia 2004-03-22 

 

 

Zarządzenie nr 13/2004

Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 2004-03-22


w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokali użytkowych Nr 1 i Nr 3 usytuowanych w budynku po szkole podstawowej we wsi Gaj i ułamkowych części działki nr 180 w Gaju.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:


§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż lokali użytkowych Nr 1 i Nr 3 usytuowanych w budynku po szkole podstawowej we wsi Gaj i ułamkowych części działki nr 180 o pow. 1,43ha w Gaju wynikiem negatywnym- obniża się w drugim przetargu o 20% cenę wywoławczą ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości..


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

   


Liczba odwiedzin : 1270
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-21 14:33:27
Czas publikacji: 2004-10-21 14:33:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak