ZARZĄDZENIE NR 20/2004 z dnia 2004-04-19 

 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 20/2004

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 19 kwietnia 2004r.


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.


Na podstawie art.39 ust.2 i art.67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./ oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż lokali użytkowych Nr 1 i Nr 3 usytuowanych w budynku po szkole podstawowej we wsi Gaj i ułamkowych części działki nr 180 o pow. 1,43ha położonej w Gaju odstępuje się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia się zbyć lokale użytkowe Nr 1 i Nr 3 wraz z ułamkowymi częściami działki nr180 w Gaju w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

   

Liczba odwiedzin : 1254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-27 14:31:11
Czas publikacji: 2004-10-27 14:31:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak