Zarzadzenie Nr 21/04 z dnia 2004-04-27 

 

 

Zarzadzenie Nr 21/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 kwietnia 2004r.

 

w sprawie: zmian budzetu gminy Przedbórz na rok 2004."

"Na podstawie art. 128, ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.) §10 pkt.4 uchwaly Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Przedbórz na rok 2004 zarzadza sie co nastepuje:"

§ 1. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote 10.000.00

Zmnieisza sie wydatki budzetowe o kwote 10.000.00

§ 2. Budzet po zmianach wynosi:

:...dochody 10.159.434.00

:...wydatki 10.759.457.00

§ 3. Zarzadzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie go na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Przedborzu.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

załącznik nr 1

   


Liczba odwiedzin : 1241
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-27 14:47:08
Czas publikacji: 2004-10-27 14:47:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak