Zarządzenie Nr 23 / 2004 z dnia 2004-05-17 

 
 
 

Zarządzenie Nr 23 / 2004

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 maja 2004r.


w sprawie: zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2004”,, Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) §10 pkt. 4 uchwały Nr XVII 99 04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2004 zarządza się co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 522.666,00 wg załącznika Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 522.666,00 wg załącznika Nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

  • dochody 10.682.100,00

  • wydatki 11.282.123,00

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

 

   

Liczba odwiedzin : 1123
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-28 08:18:45
Czas publikacji: 2004-10-28 08:18:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak