Zarządzenie Nr 35 / 2004 z dnia 2004-08-06 

 
 

 Zarządzenie Nr 35 / 2004

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 6 sierpnia 2004r.w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004”„Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), § 10 pkt. 4 Uchwały Nr XVII / 99 / 04 Rady miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Przedbórz na rok 2004 zarządza się co następuje:”


§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 55.693,00

w / g załącznika Nr 1


2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 55.693,00

w / g załącznika Nr 2


§ 2. Budżet po zmianach wynosi

  • dochody 10.871.625,00

  • wydatki 11.516.648,00


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 4. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

Załącznik nr 1        Załącznik nr 2


   

Liczba odwiedzin : 1278
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-28 11:40:14
Czas publikacji: 2004-10-28 11:40:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak