Zarządzenie Nr 36/04 z dnia 2004-08-16 

 
 

  Zarządzenie Nr 36/04

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 sierpnia 2004 rokuw sprawie przekazania zadań własnych gminy do realizacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PrzedborzuNa podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) i art. 9 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2004 roku przekazuje się Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przedborzu do realizacji zadanie własne gminy określone w art. 9 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

   

Liczba odwiedzin : 1390
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-28 10:20:31
Czas publikacji: 2004-10-28 10:20:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak