Zarządzenie Nr 54/04 

 
 

   Zarządzenie   Nr 54/04

     Burmistrza Miasta Przedborza

  z dnia 6 grudnia 2004r

w sprawie : zmian  budżetu gminy Przedbórz na rok 2004”

       „ Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada  1998r  o finansach publicznych / Dz.U.  z 2003 Nr 15, poz 148 z późn. zm/, § 10 pkt. 4 Uchwały  Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004r w sprawie  uchwalenia  budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 zarządza się  co następuje ;”

  § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                  10.340,00

         w / g załącznika Nr 1

  2. Zwiększa się wydatki budżetowe  o kwotę                   10.340,00

           w / g załącznika Nr 2

 §  2. Budżet po zmianach wynosi :

  * dochody                                                                11.812.923,00

 * wydatki                                                                 12.063.310,00

 §  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 §  4. Zarządzenie podlega  poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Przedborzu.

  Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia BM nr 54

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia BM nr 54

 

Liczba odwiedzin : 1194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-12-16 13:54:56
Czas publikacji: 2004-12-16 13:54:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak