Zarządzenie Nr 56/04 

 
 

 „Zarządzenie Nr 56/04


Burmistrza Miasta Przedborza


z dnia 15 grudnia 2004rw sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004”„ Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz 148 z późn. zm/, § 10 pkt. 4 Uchwały Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 zarządza się co następuje :”§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.400,00

w / g załącznika Nr 1


2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.400,00

w / g załącznika Nr 2


§ 2. Budżet po zmianach wynosi :


* dochody 11.814.323,00

* wydatki 12.064.710,00


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


§ 4. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu. 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Liczba odwiedzin : 1141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-02-09 12:50:19
Czas publikacji: 2005-02-09 12:50:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak