Zarządzenie Nr 2/05 

 
 

 „Zarządzenie Nr 2/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia planów kontroli wewnętrznej”


„Na podstawie art. 35 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 z późn. zm./, § 40 i 41 Zarządzenia Nr 20 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu, Zarządzenia Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, Zarządzenia Nr 24/2003 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie procedur kontroli finansowej, Zarządzenia 36/2003 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych”

zatwierdzam


§ 1. 1. Plan kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Sekretarza Miasta na 2005 rok w brzmieniu określonym przez załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Skarbnika Miasta na rok 2005 w brzmieniu określonym przez załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2005 roku.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1152
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 12:58:45
Czas publikacji: 2005-03-11 12:58:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak