ZARZĄDZENIE NR 8/05 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 8/05

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie wyznaczenia pracownika do zarządzania oprogramowaniemNa podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się pracownika – młodszego referenta Urzędu Miejskiego w Przedborzu w osobie Pana Pawła Nowickiego do zarządzania oprogramowaniem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1114
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-11 14:19:24
Czas publikacji: 2005-03-11 14:19:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak