ZARZĄDZENIE NR 19/2007 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 19/2007

Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 2 maja 2007 roku


w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Pawła Olczyka pracownika Urzędu Miejskiego w Przedborzu jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr. 14/2005 z dnia 21 marca 2005 roku wyznaczające Pana Pawła Nowickiego jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 908
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-06 12:09:14
Czas publikacji: 2007-06-06 12:09:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak