Zarządzenie Nr 17/05 

 
 
 Zarządzenie Nr 17/2005r
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie : zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005


„na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. Dz 2003r Nr 15 ,poz 148 z póź.zm/§ 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje :”


§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 14.881,00 w / g załącznika Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 14.881,00 w / g załącznika Nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 12.317.730,00

- wydatki 15.619.112,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 4. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

w. z. Zastępca Burmistrza Witold Sobolewski

 

Liczba odwiedzin : 1257
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-05-04 12:02:20
Czas publikacji: 2005-05-04 12:02:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak