Zarządzenie Nr 18/05 

 
 
 Zarządzenie Nr 18/05
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy na rok 2005
„Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz 148 z późn zm/ zarządza się co następuje:"

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005 w / g załącznika Nr 1.

§ 2.Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1185
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-05-04 12:07:14
Czas publikacji: 2005-05-04 12:07:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak