Zarządzenie Nr 22/05 

 
 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/05


Burmistrza Miasta Przedbórz z dnia 07.04.2005r

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej na terenie miasta Przedbórz.


Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do przeprowadzenia okresowej

inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2004r.

§ 1

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie

Urzędu Miejskiego w Przedborzu powołuję komisję w składzie:

1.Łuczynski Jacek - Przewodniczący komisji

2.Warzynski Ryszard - członek komisji

3.Metrycki Ryszard - członek komisji

4.Staszczak Jan - członek komisji

§ 2

Prace inwentaryzacyjne zostaną przeprowadzone w obecności Jerzego Małeckiego zarządzającego sprzętem obrony cywilnej.

Całokształtem prac inwentaryzacyjnych kierował będzie Przewodniczący komisji.

§ 3

Zakończenie prac inwentaryzacyjnych należy przeprowadzić w nieprzekraczającym terminie do 25 maja 2005r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1008
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-06-21 11:44:41
Czas publikacji: 2006-06-21 11:44:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak