Zarządzenie Nr 23/05 

 

 

 Zarządzenie Nr 23/2005
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 7 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), stanowiska Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych (MP Nr 20 poz. 308), zarządza się co następuje:

   § 1. W Urzędzie Miejskim w Przedborzu dzień 8 kwietnia 2005r. ustala się dniem wolnym od pracy w celu umożliwienia godnego uczczenia pamięci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2005r.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1234
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 15:15:47
Czas publikacji: 2005-04-20 15:15:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak