Zarządzenie Nr 76/05 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 76/2005

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 07.10.2005 r.

w sprawie wyrównania wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu lek. med. Jadwigi Kamińskiej – Nowak zgodnie z ustawą z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 1995r. Nr 1 poz. 2 ze zm.) za okres zatrudnienia w SPZOZ w Przedborzu od 01.01.2001r. do 30.11.2003 r.


Działając na podstawie art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 1995 r., Nr 1 poz. 2 ze zm.), art. 44 ust 4 ustawy z 30.08.1991 r.zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. . 408 ze zm.) oraz art 30 ust 2 pkt 5 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Dyrektorowi SPZOZ w Przedborzu lek. med. Jadwidze Kamińskiej – Nowak zarządzam wypłacić 6.629,62 zł. tytułem wyrównania wynagrodzenia za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 30.11.2003 r. zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 1995 r. , Nr 1, poz. 2 ze zm.)

§ 2

Wypłata wyrównania wynagrodzenia nastąpi w terminie do 31.03.2006 r. ze środków SPZOZ w Przedborzu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 2371
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-02-05 11:18:59
Czas publikacji: 2007-02-05 11:18:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak