Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Przedbórz w 2017 roku 

 
 

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta Przedborza


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2017 roku

Burmistrz Miasta Przedborza, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.), przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2017 roku” organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Przedbórz.
W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu „Programu …” za pomocą załączonego formularza.
Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz proszę kierować na adres:
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz.

Termin składania uwag upływa z dniem 13 lutego 2017 r.

Załączniki:
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2017 roku
2. Formularz składania uwag

 

Załącznik nr 1 do Programu

 

z up. BURMISTRZA    

SEKRETARZ MIASTA    

 /-/                

mgr Wiesława Janosik  

 

Liczba odwiedzin : 1141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Margielewski
Czas wytworzenia: 2017-01-23 11:39:43
Czas publikacji: 2017-01-23 14:36:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak