Zarządzenie Nr 33/05 

 
 

Zarządzenie Nr 33/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 maja 2005r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15 , poz 148 z późn.zm/ § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetowe w /g załącznika Nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 12.590.649,00

- wydatki 15.990.591,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1025
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-06-01 12:54:37
Czas publikacji: 2005-06-01 12:54:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak