Zarządzenie Nr 21/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 21

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 24.05.2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

ZARZĄDZAM

§1

Powołać komisję w celu dokonania końcowego odbioru robót polegających na WYBUDOWANIU BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZEDBORZU PRZY ULICY MOSTOWEJ NR 35.

W następującym składzie:

1 .Miłosz Naczyński - Burmistrz Miasta Przedborza - Przewodniczący Komisji

2.Wojciech Karbownik - Sekretarz Miasta Przedborza

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 941
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-08 14:53:07
Czas publikacji: 2007-06-08 14:53:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak