Zarządzenie Nr 38/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 38/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 czerwca 2005 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1301
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-12 08:43:55
Czas publikacji: 2005-07-12 08:43:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak