Zarządzenie Nr 40/05 

 
 
Zarządzenie Nr 40/05
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 16 czerwca 2005r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej na lata 2004 - 2007


„Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. Dz 2002r. Nr 76, poz. 694; ost. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 66 oraz planu inwentaryzacji zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu komisji Panią Halinę Gaj, a w jej miejsce powołuję się Panią Zdzisławę Kazimierczak.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 3 /04 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 stycznia 2004 pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca roku 2007.

w. z. Zastępca Burmistrza Witold Sobolewski

 

Liczba odwiedzin : 1128
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-15 10:02:21
Czas publikacji: 2005-07-15 10:02:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak