Zarządzenie Nr 23/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 23/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 01 czerwca 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35 w sprzęt sportowy i urządzenia towarzyszące oraz tynki mozaikowe, okładziny ścian i zabezpieczenia".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski            - Przewodniczący

2. Artur Koski                         - Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk              - Sekretarz

4. Dawid Piątek                      - członek

5. Anna Kuder                         - członek

6. Tomasz Małecki                  - członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35 w sprzęt sportowy i urządzenia towarzyszące oraz tynki mozaikowe, okładziny ścian i zabezpieczenia".

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia >>


 

Liczba odwiedzin : 887
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-12 09:24:49
Czas publikacji: 2007-06-12 09:24:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak