Zarządzenie Nr 42/05 

 
 

 Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 42/2005r.

B U R M I S T R Z A   M I A S T A   P R Z E D B O R Z A

z dnia 27.06.2005r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ z a r z ą d z a  s i ę  c o  n a s t ę p u j e:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego Daewoo-FSO Polonez Caro 1,6 Kat. GLI, Nr rejestracyjny ERA S 677, rok prod.1996, Nr silnika CE 0315657, Nr nadwozia SUPB01CEHTW855869, przebieg 239237 km, lakier perłowy , wyposażony w blokadę skrzyni biegów MULTI-LOCK,hak holowniczy, radioodtwarzacz, zamek centralny, cena wywoławcza 1400zł brutto,stanowiącego własność Gminy Przedbórz, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

    1. Zimny Jarosław Przewodniczący Komisji,

    2. Krawczyk Waleria Sekretarz,

    3. Poborska Izabela Członek,

    4. Młynarczyk Elżbieta Członek.

 

§ 2. Przewodniczący Komisji sporządza protokół przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

   1. terminie i miejscu przetargu,

   2. oznaczeniu przedmiotu przetargu,

   3. osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu,

   4. cenie wywoławczej oraz najwyższej zaoferowanej cenie,

   5. imieniu,nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby która zaoferowała najwyższą cenę,

   6. imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,

   7. dacie sporządzenia protokołu. 

    § 3.1. Przewodniczący komisji o wyniku przetargu niezwłocznie powiadamia Burmistrza Miasta oraz przekazuje mu całą dokumentację przetargową.

    2. Komisja przetargowa ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania przez Przewodniczącego komisji dokumentacji przetargowej.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-06-27 14:37:09
Czas publikacji: 2005-06-27 14:37:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak