Zarządzenie Nr 24/07 

 
 
 

Zarządzenie Nr 24/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 1 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

Zmienić datę wejścia w życie Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu, określając ją na dzień 1 lipca 2007r. w miejsce dotychczasowego 1 czerwca 2007r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 867
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-12 09:36:30
Czas publikacji: 2007-06-12 09:36:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak