Zarządzenie Nr 46/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 46/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30.06.2005r.


w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za I półrocze 2005r.


Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002 r. Nr 147 poz.1229 z późn.zm./, komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2005 roku /MP. Nr 29 poz. 409/, zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 5,00 zł za każdą godzinę uczestniczenia przez członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

§ 2

Ekwiwalent w kwocie, o której mowa w § 1 przysługuje za I półrocze 2005 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2005r.

Zastępca Burmistrza Miasta Przedborza Witold Sobolewski

 

Liczba odwiedzin : 1141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-26 08:55:27
Czas publikacji: 2005-08-26 08:55:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak