Zarządzenie Nr 25/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 25/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Informatyka w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Na podstawie art. 3a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1. Przewodniczący - Miłosz Naczyński

2. Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Karbownik

3. Sekretarz - Waleria Krawczyk

§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy Informatyka w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 2036
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-12 09:47:13
Czas publikacji: 2007-06-12 09:47:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak