Zarządzenie Nr 56/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 56/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 8 sierpnia 2005r.


w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15 , poz. 148 z późn. zm/ § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetowe w/g załącznika Nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

  • dochody                             12.673.850,00
  • wydatki                              16.260.102,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1 do zarządzenie

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk


 

Liczba odwiedzin : 1199
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-12 09:12:23
Czas publikacji: 2005-08-12 09:12:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak