Zarządzenie Nr 50/05/a 

 
 

 Zarządzenie Nr 50/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 25 lipca 2005 roku


w sprawie opinii projektu Programu Restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu


Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684), § 1 uchwaty Nr XXVII/196/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przedborza do zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu zarządza się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt Programu Restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenię wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2005 roku.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk 

Liczba odwiedzin : 1176
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-26 10:49:13
Czas publikacji: 2005-08-26 10:49:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak