Sesja I z dnia 27 listopada 2006r. 

 
 

Uchwała nr I/01/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 listopada 2006 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Przedborzu 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Przedborzu został wybrany radny Józef Zbigniew Słoniewski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad

Radny Józef Zbigniew Słoniewski


Uchwała nr I/02/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 listopada 2006 roku 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Przedborzu 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdza się, że Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Przedborzu został wybrany radny Wojciech Magdziarz. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr  I/03/06
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 27 listopada 2006 roku 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Na podstawie art. 18a ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przedborzu w składzie:  

Przewodniczący -  Michał Kieruzal

Z-ca Przewodniczącego – Aneta Olejnik

Członkowie:

- Renata Bajer

- Tomasz Łopaciński

- Krzysztof Zawisza

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr I/04/06
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 27 listopada 2006 roku 

w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1. Powołuje się stałą komisję Rady Miejskiej w Przedborzu - Komisję Spraw Obywatelskich w składzie:  

Przewodniczący -  Wojciech Karbownik

Z-ca Przewodniczącego -  Renata Bajer

Członkowie:

- Zofia Będkowska

- Józef Słoniewski

- Andrzej Bobras

- Wojciech Magdziarz

- Krzysztof Borciuch

- Władysław Obarzanek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr I/05/06
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 27 listopada 2006 roku 

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą komisję Rady Miejskiej w Przedborzu - Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w składzie:  

Przewodniczący – Jan Mąkosa

Z-ca Przewodniczącego -  Zofia Będkowska

Członkowie:

- Katarzyna Barabasz

- Andrzej Bobras

- Michał Kieruzal

- Wojciech Magdziarz

- Krzysztof Borciuch

- Władysław Obarzanek

- Grzegorz Trzeciak

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Liczba odwiedzin : 2769
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-04 20:36:12
Czas publikacji: 2006-12-04 20:36:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak