Zarządzenie Nr 66/05 

 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 66/05

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 14 września 2005 roku

w sprawie powołania komisji wyborczych celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.


Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. i wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), § 9 ust. 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72 poz. 847), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1371
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-10-17 10:51:25
Czas publikacji: 2005-10-17 10:51:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak