Zarządzenie Nr 73/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 73/2005

Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a

z dnia 3 października 2005

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem dla Urzędu Miejskiego w Przedborzu 70 ton węgla kamiennego opałowego I gatunek,kostka o granulacji 63-200 mm, wartości opałowej 29000KJ/k, zawartości popiołu 5% i zawartości siarki 0,6% “.

Na podstawie art.19 ust. 1-3 i art. 20 ust. 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/ Jarosław Zimny -przewodniczący komisji,

2/ Wiesława Janosik -zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz komisji,

4/Elżbieta Młynarczyk -członek komisji,

5/ Mirosław Kapuściński -członek komisji,

§.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem dla Urzędu Miejskiego w Przedborzu 70 ton węgla kamiennego opałowego I gatunek, kostka o granulacji 63-200 mm, wartości opałowej 29000KJ/k, zawartości popiołu 5% i zawartości siarki 0,6% “.

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1126
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-10-17 10:09:58
Czas publikacji: 2005-10-17 10:09:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak