Zarządzenie Nr 74/05 

 
 

Zarządzenie Nr 74/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 października 2005 roku


Na podstawie art.15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r kodeksu pracy /Dz.U z 1998r art.21 poz.94 z późn.zm./ § 3 zarządzenia Nr 1/2002r Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 listopada 2002r w sprawie norm herbaty środków higieny osobistej zarządza się co następuje:

§ 1.Ustalam, że w 2005 r cena:

1/dużego ręcznika nie może przekroczyć kwotę - 40.00 zł.

2/małego ręcznika nie może przekroczyć kwotę - 20.00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-10-17 11:23:39
Czas publikacji: 2005-10-17 11:23:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak