Zarządzenie Nr 67/06 

 

 

Zarządzenie Nr 67/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

„ Na podstawie art. 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ § 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody wg załącznika Nr 1 o kwotę 97.017,00

§ 2. Zwiększa się wydatki wg załącznika Nr 2 o kwotę 97.017,00

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

  • dochody 18.150.028,00

  • wydatki 20.632.740,00

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


Liczba odwiedzin : 925
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-19 12:56:48
Czas publikacji: 2006-12-19 12:56:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak